Rozwiąż równanie (x^2-16)(x^3-1)=0

Rozwiąż równanie \((x^2-16)(x^3-1)=0\).

Rozwiązanie

Aby to równanie było równe \(0\), to wartość któregoś z nawiasów musi być równa \(0\). W związku z tym:
$$x^2-16=0 \quad\lor\quad x^3-1=0 \\
x^2=16 \quad\lor\quad x^3=1 \\
x=4\quad\lor\quad x=-4 \quad\lor\quad x=1$$

Odpowiedź

\(x=4 \quad\lor\quad x=-4 \quad\lor\quad x=1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments