Rozwiąż równanie 3x^3-6x^2-27x+54=0

Rozwiąż równanie

$$3x^3-6x^2-27x+54=0$$

Rozwiązanie

Aby rozwiązać to równanie, najprościej będzie skorzystać z metody grupowania:
$$3x^3-6x^2-27x+54=0 \\
x^2(3x-6)-9(3x-6)=0 \\
(x^2-9)\cdot(3x-6)=0$$

Aby powyższe równanie było równe \(0\), to wartość któregoś z tych nawiasów musi być równa \(0\), zatem:
$$x^2-9=0 \quad\lor\quad 3x-6=0 \\
x^2=9 \quad\lor\quad 3x=6 \\
x=3 \quad\lor\quad x=-3 \quad\lor\quad x=2$$

Odpowiedź

\(x=3 \quad\lor\quad x=-3 \quad\lor\quad x=2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments