Rozwiąż nierówność x^2-3x+2≤0

Rozwiąż nierówność \(x^2-3x+2\le0\).

Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie miejsc zerowych wielomianu.

Skorzystamy tutaj z tradycyjnej metody delty:
Współczynniki: \(a=1,\;b=-3,\;c=2\)
$$Δ=b^2-4ac=(-3)^2-4\cdot1\cdot2=9-8=1 \\
\sqrt{Δ}=\sqrt{1}=1$$

$$x_{1}=\frac{-b-\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-3)-1}{2\cdot1}=\frac{3-1}{2}=1 \\
x_{2}=\frac{-b+\sqrt{Δ}}{2a}=\frac{-(-3)+1}{2\cdot1}=\frac{3+1}{2}=2$$

Krok 2. Szkicowanie wykresu paraboli.

Ramiona paraboli będą skierowane do góry, bo współczynnik \(a\) jest dodatni. Zaznaczamy na osi obliczone przed chwilą miejsca zerowe i przystępujemy do rysowania paraboli. Pamiętaj, by kółka przy miejscach zerowych były zamalowane, bo w nierówności wystąpił znak \(\le\).

rozwiąż nierówność x2-3x+2

Krok 3. Odczytanie rozwiązania.

Interesują nas argumenty, dla których nierówność przyjmuje wartości mniejsze lub równe zero. W związku z tym: \(x\in\langle1;2\rangle\).

Odpowiedź:

\(x\in\langle1;2\rangle\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
rutek

Jeżeli interesują nas argumenty, dla których nierówność przyjmuje wartości mniejsze lub równe zero, to dlaczego x jest większy od zera?