Różnica log3 9-log3 1 jest równa

Różnica \(\log_{3}9-\log_{3}1\) jest równa:

\(0\)
\(1\)
\(2\)
\(3\)
Rozwiązanie:

Spróbujmy obliczyć każdy z logarytmów oddzielnie:
$$\log_{3}9=2\text{, bo }3^2=9 \\
\log_{3}1=0\text{, bo }3^0=1$$

Zatem:
$$\log_{3}9-\log_{3}1=2-0=2$$

Moglibyśmy też zastosować tutaj wzór na różnicę logarytmów o tej samej podstawie:
$$\log_{a}x-\log_{a}y=\log_{a}\frac{x}{y} \\
\log_{3}9-\log_{3}1=\log_{3}\frac{9}{1}=\log_{3}9=2$$

Odpowiedź:

C. \(2\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments