Równanie x^2+6x+9=-1

Równanie \(x^2+6x+9=-1\):

Rozwiązanie

Krok 1. Doprowadzenie równania do postaci ogólnej.
Pierwiastki równania kwadratowego to nic innego jak rozwiązania równania. Aby rozpocząć obliczenia (czyli żeby zacząć liczyć deltę) musimy zapisać to równanie w postaci ogólnej, czyli takiej w której po prawej stronie znajdzie się \(0\). W związku z tym musimy do wyjściowego równania dodać obustronnie jedynkę, otrzymując w ten sposób:
$$x^2+6x+10=0$$

Krok 2. Rozwiązanie równania kwadratowego.
Współczynniki: \(a=1,\;b=6,\;c=10\)
$$Δ=b^2-4ac=6^2-4\cdot1\cdot10=36-40=-4$$

Krok 3. Interpretacja ujemnej delty.
Wyszła nam ujemna delta, a to w przypadku równań kwadratowych oznacza, że takie równanie nie ma rozwiązań (czyli nie ma pierwiastków).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments