Równanie (x^2-1)*(x^2+5x)=0 ma

Równanie \((x^2-1)\cdot(x^2+5x)=0\) ma:

Rozwiązanie

Choć nie jest to klasyczne równanie kwadratowe w postaci iloczynowej, to możemy je rozwiązać właśnie tak jak postać iloczynową, czyli przyrównując wartości w nawiasach do zera. Otrzymamy wtedy:
$$x^2-1=0 \quad\lor\quad x^2+5x=0 \\
x^2=1 \quad\lor\quad x(x+5)=0 \\
x=1 \quad\lor\quad x=-1 \quad\lor\quad x=0 \quad\lor\quad x+5=0 \\
x=1 \quad\lor\quad x=-1 \quad\lor\quad x=0 \quad\lor\quad x=-5$$

To oznacza, że nasze równanie ma cztery rozwiązania, a ich suma jest równa:
$$1+(-1)+0+(-5)=-5$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments