Równanie x(x-2)=(x-2)^2 w zbiorze liczb rzeczywistych

Równanie \(x(x-2)=(x-2)^2\) w zbiorze liczb rzeczywistych:

Rozwiązanie

Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia \((a-b)^2=a^2-2ab+b^2\) po prawej stronie równania możemy zapisać, że:
$$x(x-2)=(x-2)^2 \\
x^2-2x=x^2-4x+4 \\
-2x=-4x+4 \\
2x=4 \\
x=2$$

Równanie ma zatem jedno rozwiązanie i jest to \(x=2\).

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments