Równanie (x+5)(x-3)(x^2+1)=0 ma

Równanie \((x+5)(x-3)(x^2+1)=0\) ma:

dwa rozwiązania: \(x=-5,\;x=3\)
dwa rozwiązania: \(x=-3,\;x=5\)
cztery rozwiązania: \(x=-5,\;x=-1,\;x=1,\;x=3\)
cztery rozwiązania: \(x=-3,\;x=-1,\;x=1,\;x=5\)
Rozwiązanie:

Równanie jest przedstawione w formie iloczynowej, tak więc aby całość była równa zero, to tak naprawdę wyrażenie w którymś z nawiasów musi być równe zero:
$$(x+5)(x-3)(x^2+1)=0 \\
x+5=0 \quad\lor\quad x-3=0 \quad\lor\quad x^2+1=0 \\
x=-5 \quad\lor\quad x=3 \quad\lor\quad x^2=-1$$

Z racji tego, że nie istnieje żadna liczba podniesiona do kwadratu, która dałaby wynik ujemny, to z równania \(x^2=-1\) nie otrzymamy żadnych rozwiązań. To oznacza, że to całe równanie ma tylko dwa rozwiązania: \(x=-5\) oraz \(x=3\).

Odpowiedź:

A. dwa rozwiązania: \(x=-5,\;x=3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments