Równanie prostej – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Postać kierunkowa i ogólna równania prostej
  • Współczynniki równania prostej
  • Ustalanie czy prosta przechodzi przed dany punkt
  • Wyznaczanie równania prostej przechodzącej przed dwa punkty


Zbiór zadań do tej części kursu:

Równanie prostej – zadania maturalne

Dodaj komentarz