Wybierz szkołę/klasę:

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin opisuje zasady nabywania i korzystania z produktów dostępnych w sklepie internetowym w ramach portalu SzaloneLiczby.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod zakładką Kontakt.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem SzaloneLiczby.pl/sklep/ wraz ze wszystkim podstronami na których znajdują się dostępne produkty.
b) Administrator/Sprzedawca – Radosław Piekarski, NIP: 8451990055, autor strony SzaloneLiczby.pl
c) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.
d) Konto – konto założone na stronie SzaloneLiczby.pl
e) Kurs – materiał edukacyjny do którego pełny dostęp jest płatny.
f) Kod Aktywacyjny – ciąg cyfr/liter, za pomocą których można aktywować pełny dostęp do Kursu.
g) Kursant – Użytkownik, który nabył prawa pełnego dostępu do Kursu.

§2. Zakup Kursu

1. Każdy Użytkownik ma możliwość uzyskania pełnego dostępu do wybranego przez siebie Kursu po cenie, która obowiązuje w Sklepie w dniu zakupu.
2. Po dokonaniu zapłaty za dostęp do Kursu, Użytkownik otrzyma Kod Aktywacyjny.
3. Kod Aktywacyjny wysyłany jest na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
4. Kod Aktywacyjny umożliwia odblokowanie dostępu do Kursu na okres wskazany podczas zakupu Kodu. Sposób użycia Kodu Aktywacyjnego jest opisany w wiadomości e-mail, która przychodzi wraz z Kodem.
5. Aby móc wykorzystać Kod Aktywacyjny, Użytkownik musi posiadać Konto założone na stronie SzaloneLiczby.pl.
6. Istnieje możliwość zakupu większej ilości sztuk Kodów Aktywacyjnych celem przekazania ich innym Użytkownikom.

§3. Korzystanie z Kursu

1. Po użyciu Kodu Aktywacyjnego Użytkownik staje się Kursantem, zyskując tym samym dostęp do treści zawartych w Kursie.
2. Dostęp do Kursu przypisany jest do Konta na którym zostanie użyty Kod Aktywacyjny. Aby móc korzystać z pełnego dostępu do Kursu, Użytkownik musi być zalogowany na swoim Koncie.
3. Z dostępu do Kursu może korzystać tylko jeden Kursant, ten który aktywował Kurs na swoim Koncie.
4. Właścicielem treści zawartych w Kursie jest Administrator.
5. Kursant może korzystać z dostępnych treści wyłącznie na własne potrzeby edukacyjne. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Kursu w działalności komercyjnej bez zgody Administratora.
6. Powielanie i udostępnianie części lub całości Kursu innym osobom jest zabronione.

§4. Reklamacje i zwroty

1. Użytkownik, który zakupił produkt w Sklepie, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Użytkownik akceptuje utratę prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w momencie aktywacji Kursu za pomocą nabytego Kodu Aktywacyjnego.
3. Wszelkie reklamacje Użytkownik może składać poprzez zakładkę Kontakt.
4. Administrator rozpatruje reklamacje indywidualnie w maksymalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

§5. Funkcjonowanie strony

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z treści cyfrowych w przypadku wystąpienia niezależnych zdarzeń takich jak awaria strony, czy też zbyt duży ruch na serwerze.
2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Kursu, które wynikają z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika. Dotyczy to także problemów z łączem internetowym Użytkownika.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści dostępnych w Kursie (np. aktualizacja filmu czy też dodanie nowych treści).