Wybierz szkołę/klasę:

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin opisuje zasady nabywania i korzystania z produktów dostępnych w sklepie internetowym w ramach portalu SzaloneLiczby.pl

Kontakt z administratorem możliwy pod zakładką Kontakt.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Strona – strona internetowa SzaloneLiczby.pl wraz ze wszystkimi podstronami.
b) Sklep – strona internetowa dostępna pod adresem SzaloneLiczby.pl/sklep/ wraz ze wszystkim podstronami na których znajdują się dostępne produkty.
c) Administrator/Sprzedawca – Radosław Piekarski, ul. Staszica 11/1 11-500 Giżycko, NIP: 8451990055, autor strony SzaloneLiczby.pl
d) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony i Sklepu.
e) Konto – konto założone na stronie SzaloneLiczby.pl
f) Treści Premium – materiały edukacyjne do których pełny dostęp jest płatny.
g) Kod Aktywacyjny – ciąg cyfr/liter, za pomocą których można aktywować pełny dostęp do Treści Premium.
h) Użytkownik Premium – Użytkownik, który nabył prawa pełnego dostępu do Treści Premium.

§2. Zakup Treści Premium

1. Każdy Użytkownik ma możliwość uzyskania pełnego dostępu do Treści Premium po cenie, która obowiązuje w Sklepie w dniu zakupu.
2. Po dokonaniu zapłaty za dostęp do Treści Premium, Użytkownik otrzyma Kod Aktywacyjny.
3. Kod Aktywacyjny wysyłany jest na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.
4. Kod Aktywacyjny umożliwia odblokowanie dostępu do Treści Premium na okres wskazany podczas zakupu Kodu. Sposób użycia Kodu Aktywacyjnego jest opisany w wiadomości e-mail, która przychodzi wraz z Kodem.
5. Aby móc wykorzystać Kod Aktywacyjny, Użytkownik musi posiadać Konto założone na stronie SzaloneLiczby.pl.
6. Istnieje możliwość zakupu większej ilości sztuk Kodów Aktywacyjnych celem przekazania ich innym Użytkownikom.

§3. Korzystanie z Treści Premium

1. Po użyciu Kodu Aktywacyjnego Użytkownik staje się Użytkownikiem Premium, zyskując tym samym dostęp do Treści Premium.
2. Dostęp do Treści Premium przypisany jest do Konta na którym zostanie użyty Kod Aktywacyjny. Aby móc korzystać z pełnego dostępu do zakupionych materiałów, Użytkownik musi być zalogowany na swoim Koncie.
3. Z dostępu do Treści Premium może korzystać tylko jeden Użytkownik Premium, ten który aktywował Kod Aktywacyjny na swoim Koncie.
4. Właścicielem treści zawartych na Stronie jest Administrator.
5. Użytkownik Premium może korzystać z dostępnych treści wyłącznie na własne potrzeby edukacyjne. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie Treści Premium w działalności komercyjnej bez zgody Administratora.
6. Powielanie i udostępnianie części lub całości Treści Premium innym osobom jest zabronione.

§4. Reklamacje i zwroty

1. Użytkownik, który zakupił produkt w Sklepie, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Użytkownik akceptuje utratę prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w momencie aktywacji Treści Premium za pomocą nabytego Kodu Aktywacyjnego.
3. Wszelkie reklamacje Użytkownik może składać poprzez zakładkę Kontakt, na której znajduje się formularz kontaktowy.
4. Administrator rozpatruje reklamacje indywidualnie w maksymalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.

§5. Funkcjonowanie strony

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania ze Strony w przypadku wystąpienia niezależnych zdarzeń takich jak awaria, czy też zbyt duży ruch na serwerze.
2. Administrator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony, które wynikają z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika. Dotyczy to także problemów z łączem internetowym Użytkownika.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści dostępnych na Stronie (np. aktualizacja filmu czy też dodanie nowych treści).