Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S. Miara zaznaczonego kąta wpisanego ACB jest równa

Punkty \(A\), \(B\) i \(C\) leżą na okręgu o środku \(S\) (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta wpisanego \(ACB\) jest równa:

punkty A, B i C leżą na okręgu o środku S

\(65°\)
\(100°\)
\(115°\)
\(130°\)
Rozwiązanie:

Kąt wpisany \(ACB\) jest oparty na tym samym łuku co kąt środkowy \(ASB\). Z własności kątów środkowych wiemy, że kąt \(ASB\) ma w takim razie dwa razy większą miarę od kąta \(ACB\), czyli:
$$|\sphericalangle ACB|=230°:2=115°$$

Odpowiedź:

C. \(115°\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments