Punkty A, B, C leżą na okręgu o środku O. Ponadto kąt AOC=130 stopni oraz kąt BOA=110 stopni

Punkty \(A, B, C\) leżą na okręgu o środku \(O\) (zobacz rysunek). Ponadto \(|\sphericalangle AOC|=130°\) oraz \(|\sphericalangle BOA|=110°\).

matura z matematykiMiara kąta wewnętrznego \(BAC\) trójkąta \(ABC\) jest równa:

Rozwiązanie

Moglibyśmy dostrzec, że trójkąty \(ABO\) oraz \(AOC\) są trójkątami równoramiennymi i na tej podstawie wyznaczylibyśmy kąty przy podstawach tych trójkątów, co doprowadziłoby nas do obliczenia miary kąta \(BAC\).

Istnieje jednak jeszcze szybszy sposób na poznanie prawidłowej odpowiedzi. Kąt \(BAC\) jest kątem wpisanym, opartym na tym samym łuku co kąt \(BOC\). Miara kąta \(BOC\) jest równa:
$$|\sphericalangle BOC|=360°-130°-110°=120°$$

Zgodnie z własnościami kątów opartych na tym samym łuku, kąt wpisany \(BAC\) będzie miał miarę dwukrotnie mniejszą od kąta środkowego \(BOC\), zatem:
$$|\sphericalangle BAC|=120°:2=60°$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments