Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku w punkcie O. Cięciwy DB i AC przecinają się w punkcie E

Punkty \(A\), \(B\), \(C\) i \(D\) leżą na okręgu o środku w punkcie \(O\). Cięciwy \(DB\) i \(AC\) przecinają się w punkcie \(E\), \(|\sphericalangle ACB|=55°\) oraz \(|\sphericalangle AEB|=140°\) (zobacz rysunek).

matura z matematykiMiara kąta \(DAC\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miary kąta \(CEB\).
Kąt \(CEB\) jest kątem przyległym do znanego nam kąta \(AEB\) o mierze \(140°\). Suma kątów przyległych jest zawsze równa \(180°\), zatem:
$$|\sphericalangle CEB|=180°-140°=40°$$

Krok 2. Obliczenie miary kąta \(EBC\).
Spójrzmy na trójkąt \(EBC\). Znamy miary dwóch kątów w tym trójkącie, zatem miara trzeciego kąta, czyli kąta \(EBC\), będzie równa:
$$|\sphericalangle EBC|=180°-40°-55°=85°$$

matura z matematyki

Krok 3. Obliczenie miary kąta \(DAC\).
Powinniśmy dostrzec, że kąty \(EBC\) oraz \(DAC\) są kątami wpisanymi, które są oparte na tym samym łuku (na łuku \(DC\)). Skoro tak, to ich miara musi być jednakowa, zatem:
$$|\sphericalangle DAC|=|\sphericalangle EBC|=85°$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments