Punkty A, B, C i D leżą na okręgu o środku S. Odcinek BD jest średnicą tego okręgu

Punkty \(A, B, C\) i \(D\) leżą na okręgu o środku \(S\). Odcinek \(BD\) jest średnicą tego okręgu, a miary kątów \(ADC\) i \(CAD\), wpisanych w ten okrąg, są równe odpowiednio \(110°\) i \(28°\) (jak na rysunku).

matura z matematykiMiara \(\alpha\) kąta wpisanego \(ABD\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miary kąta \(DCA\).
Spójrzmy na trójkąt \(CAD\). Znamy miary dwóch kątów tego trójkąta, zatem i trzecią obliczymy bez problemu:
$$|\sphericalangle DCA|=180°-110°-28° \\
|\sphericalangle DCA|=42°$$

Krok 2. Wyznaczenie miary kąta \(\alpha\).
Jeżeli się dobrze przyjrzymy, to zauważymy, że zarówno kąt \(DCA\) jak i kąt \(\alpha\) są kątami wpisanymi, które są oparte na tym samym łuku. Z własności kątów wpisanych wiemy, że w takiej sytuacji miara kątów jest jednakowa, stąd też \(\alpha=42°\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments