Punkty A=(-4,4) i B=(4,0) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu ABCD

Punkty \(A=(-4,4)\) i \(B=(4,0)\) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu \(ABCD\). Przekątna tego kwadratu ma długość:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości boku kwadratu.
Skoro punkty \(A\) oraz \(B\) są sąsiednimi wierzchołkami kwadratu, to odcinek \(AB\) jest bokiem kwadratu. Korzystając ze wzoru na długość odcinka w układzie współrzędnych, możemy zapisać, że:
$$|AB|=\sqrt{(x_{B}-x_{A})^2+(y_{B}-y_{A})^2} \\
|AB|=\sqrt{(4-(-4))^2+(0-4)^2} \\
|AB|=\sqrt{(4+4)^2+(-4)^2} \\
|AB|=\sqrt{8^2+(-4)^2} \\
|AB|=\sqrt{64+16} \\
|AB|=\sqrt{80} \\
|AB|=\sqrt{16\cdot5} \\
|AB|=4\sqrt{5}$$

Krok 2. Obliczenie długości przekątnej kwadratu.
Kwadrat o boku \(a\) ma przekątną o długości \(a\sqrt{2}\). Skoro tak, to przekątna naszego kwadratu będzie mieć długość:
$$d=4\sqrt{5}\cdot\sqrt{2} \\
d=4\sqrt{10}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments