Punkty A=(1,-2) i C=(0,5) są końcami przekątnej kwadratu ABCD

Punkty \(A=(1,-2)\) i \(C=(0,5)\) są końcami przekątnej kwadratu \(ABCD\). Obwód tego kwadratu jest równy:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości przekątnej kwadratu.
Korzystając ze wzoru na długość odcinka, możemy bez problemu obliczyć długość przekątnej \(AC\):
$$|AC|=\sqrt{(x_{C}-x_{A})^2+(y_{C}-y_{A})^2} \\
|AC|=\sqrt{(0-1)^2+(5-(-2))^2} \\
|AC|=\sqrt{(-1)^2+7^2} \\
|AC|=\sqrt{1+49} \\
|AC|=\sqrt{50} \\
|AC|=\sqrt{25\cdot2} \\
|AC|=5\sqrt{2}$$

Krok 2. Obliczenie długości boku kwadratu.
Z własności kwadratów wiemy, że kwadrat o boku \(a\) ma przekątną o długości \(a\sqrt{2}\). W związku z tym:
$$a\sqrt{2}=5\sqrt{2} \\
a=5$$

Krok 3. Obliczenie obwodu kwadratu.
Znając długość boku kwadratu, obliczenie jego obwodu jest już tylko formalnością:
$$Obw=4a \\
Obw=4\cdot5 \\
Obw=20$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments