Punkt S jest środkiem boku kwadratu ABCD, a długość odcinka AS wynosi 5cm

Punkt \(S\) jest środkiem boku kwadratu \(ABCD\), a długość odcinka \(AS\) wynosi \(5cm\). Obwód trójkąta \(ADS\) jest równy:

matura z matematyki

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Zakładając, że odcinek \(SB\) ma długość \(x\), to nasz bok \(AD\) będzie mieć długość \(2x\). Dodatkowo warto zauważyć, że trójkąt \(ADS\) jest równoramienny, którego dwa ramiona mają długość po \(5cm\).
matura z matematyki

Do obliczenia obwodu brakuje nam długości długości podstawy trójkąta, czyli długości boku \(AD\).

Krok 2. Obliczenie długości podstawy trójkąta \(ADS\).
Wysokość dzieli nam podstawę trójkąta na dwie równe części i właśnie to pozwoli nam obliczyć brakującą długość odcinka \(AD\). Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać, że:
$$x^2+(2x)^2=5^2 \\
x^2+4x^2=25 \\
5x^2=25 \\
x^2=5 \\
x=\sqrt{5} \quad\lor\quad x=-\sqrt{5}$$

Ujemną długość oczywiście odrzucamy, zatem zostaje nam \(x=\sqrt{5}\).

Podstawa \(AD\) ma długość \(2x\), zatem będzie ona mieć długość \(|AD|=2\sqrt{5}cm\).

Krok 3. Obliczenie długości obwodu.
Na koniec została już tylko formalność, czyli obliczenie obwodu. Dodając do siebie długości wszystkich boków trójkąta \(ADS\) otrzymamy:
$$5cm+5cm+2\sqrt{5}cm=(10+2\sqrt{5})cm$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments