Punkt P=(a+1;2) należy do wykresu funkcji f(x)=4/x. Liczba a jest równa

Punkt \(P=(a+1;2)\) należy do wykresu funkcji \(f(x)=\frac{4}{x}\). Liczba \(a\) jest równa:

Rozwiązanie

Aby sprawdzić ile jest równe \(a\) musimy podstawić do wzoru funkcji współrzędne punktu \(P\), czyli \(x=a+1\) oraz \(y=2\). Otrzymamy wtedy:
$$2=\frac{4}{a+1} \quad\bigg/\cdot(a+1) \\
2a+2=4 \\
2a=2 \\
a=1$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments