Punkt A=(a, 3) leży na prostej określonej równaniem y=3/4x+6. Stąd wynika, że

Punkt \(A=(a,3)\) leży na prostej określonej równaniem \(y=\frac{3}{4}x+6\). Stąd wynika, że:

Rozwiązanie

Aby poznać wartość naszej niewiadomej \(a\) musimy podstawić współrzędne punktu \(A\) do wskazanego równania. Podstawiając zatem \(x=a\) oraz \(y=3\) otrzymamy:
$$y=\frac{3}{4}x+6 \\
3=\frac{3}{4}a+6 \\
\frac{3}{4}a=-3 \quad\bigg/\cdot\frac{4}{3} \\
a=-4$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments