Punkt (1,√3) należy do wykresu funkcji y=2√3x+b. Współczynnik b jest równy

Punkt \((1,\sqrt{3})\) należy do wykresu funkcji \(y=2\sqrt{3}x+b\). Współczynnik \(b\) jest równy:

Rozwiązanie

Aby poznać współczynnik \(b\) wystarczy podstawić współrzędne znanego nam punktu do wzoru funkcji. Podstawiając \(x=1\) oraz \(y=\sqrt{3}\) otrzymamy:
$$y=2\sqrt{3}x+b \\
\sqrt{3}=2\sqrt{3}\cdot1+b \\
\sqrt{3}=2\sqrt{3}+b \quad\bigg/-2\sqrt{3} \\
b=-\sqrt{3}$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments