Przez 3 godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Który diagram przedstawia procentowy rozkład

Przez \(3\) godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

egzamin ósmoklasistyKtóry diagram przedstawia procentowy rozkład liczb pojazdów poszczególnych typów przejeżdżających przez most między \(700\) a \(800\)?

egzamin ósmoklasisty

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie udziału procentowego każdego z pojazdów.
Między 7:00 i 8:00 przejechało \(9\) pojazdów. Musimy więc obliczyć ile procent stanowi każdy typ pojazdu, a następnie musimy przyporządkować tym obliczeniom odpowiedni diagram.
Samochody osobowe: \(\frac{6}{9}=\frac{2}{3}\approx66,7\%\)
Samochody ciężarowe: \(\frac{2}{9}\approx22,2\%\)
Autobusy: \(\frac{1}{9}\approx11,1\%\)

Krok 2. Dopasowanie diagramu.
Na diagramie nie mamy podanych żadnych wartości procentowych, musimy więc wydedukować który z nich jest tym właściwym. Jak to zrobić? Spójrzmy najpierw na ilość samochodów - ich ma być nieco ponad \(66\%\), czyli \(\frac{2}{3}\) diagramu powinno być przeznaczone na samochód osobowy. W tym momencie pasowałyby nam tylko dwa wykresy - wykres A oraz C. Na wykresie B samochody osobowe są w znacznie większej ilości niż \(66\%\), natomiast na wykresie D jest ich mniej niż \(50\%\).

Samochodów ciężarowych ma być nieco ponad \(22\%\), czyli tak mniej więcej \(\frac{1}{5}\) diagramu. I tu już widzimy wyraźnie, że odpowiedź C nam odpada, bo na diagramie C nie ma w ogóle samochodów ciężarowych, a na wykresie A faktycznie zaznaczony kawałek ma powierzchnię około \(\frac{1}{5}\) diagramu.

Z tej analizy wynika więc, że prawidłowym diagramem jest ten z odpowiedzi A.

Odpowiedź

A

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

Dzięki wielkie