Przez 3 godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Ile samochodów osobowych

Przez \(3\) godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

egzamin ósmoklasistyIle samochodów osobowych przejeżdżało średnio przez most w ciągu jednej godziny obserwacji?

Rozwiązanie

Samochodów osobowych w ciągu trzech godzin przejechało \(17\) sztuk. To oznacza, że w ciągu godziny przejechało średnio:
$$17:3=\frac{17}{3}=5\frac{2}{3}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments