Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości 6. Objętość tego walca jest równa

Przekrój osiowy walca jest kwadratem o boku długości \(6\). Objętość tego walca jest równa:

przekrój osiowy walca jest kwadratem

\(108π\)
\(54π\)
\(36π\)
\(27π\)
Rozwiązanie:

Promień koła leżącego w podstawie walca jest równy \(r=3\), bo jest to połowa długości naszego boku kwadratu będącego w przekroju. Wiemy też, że wysokość naszego walca będzie równa \(H=6\), zatem:
$$V=P_{p}\cdot H \\
V=πr^2\cdot H \\
V=π\cdot3^2\cdot6 \\
V=π\cdot9\cdot6 \\
V=54π$$

Odpowiedź:

B. \(54π\)

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
fipsonik

fajna strona