Przedział <-1,3> jest opisany nierównością

Przedział \(\langle-1,3\rangle\) jest opisany nierównością:

\(|x+1|\ge2\)
\(|x+1|\le2\)
\(|x-1|\le2\)
\(|x-1|\ge2\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wyznaczenie wartości środkowej przedziału.

Do zapisania nierówności potrzebujemy znaleźć środek naszego przedziału:
$$a=\frac{-1+3}{2} \\
a=\frac{2}{2} \\
a=1$$

Krok 2. Ustalenie wzoru nierówności.

Po lewej stronie nierówności znajdzie się wartość \(|x-a|\). Skoro \(a=1\), to wiemy już, że po lewej stronie znajdzie się zapis \(|x-1|\).
Musimy jeszcze ustalić znak tej nierówności i wartość liczby po prawej stronie. Odległość od wyznaczonego przed chwilą środka przedziału do dowolnej wartości w tym przedziale jest mniejsza niż dwie jednostki, zatem cała nierówność przybierać będzie wzór: \(|x-1|\le2\).

Odpowiedź:

C. \(|x-1|\le2\)

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ola

Od czego zależy w jaką stronę stawiamy znak nierówności?

lol
Reply to  Ola

jak masz znak w lewo to zawsze jest suma, jak w prawo masz zbiór jakichś liczb, przynajmniej ja to tak rozumiem