Prostokąt o wymiarach 3√3cm i 5√3cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe

Prostokąt o wymiarach \(3\sqrt{3}cm\) i \(5\sqrt{3}cm\) podzielono na \(15\) jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie pola prostokąta.
Prostokąt o bokach \(3\sqrt{3}cm\) i \(5\sqrt{3}cm\) ma pole powierzchni równe:
$$3\sqrt{3}\cdot5\sqrt{3}=15\cdot3=45[cm^2]$$

Krok 2. Obliczenie pola pojedynczego kwadratu.
Skoro nasz prostokąt jest podzielony na \(15\) kwadratów, to każdy z nich ma pole powierzchni równe:
$$45cm^2:15=3cm^2$$

Odpowiedź

D

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Uczeń 7

Dziękuję za wytłumaczenie!