Prostokąt o bokach długości 8cm i 30cm rozcięto na cztery przystające trójkąty

Prostokąt o bokach długości \(8cm\) i \(30cm\) (rysunek 1) rozcięto na cztery przystające trójkąty, a następnie z tych trójkątów ułożono figurę, jak pokazano na rysunku 2.

egzamin ósmoklasistyIle wynosi obwód figury przedstawionej na rysunku 2?

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości przyprostokątnych oraz przeciwprostokątnej trójkąta.
Prostokąt został podzielony na cztery przystające (czyli jednakowe) trójkąty prostokątne. Spróbujmy poznać wymiary każdego z tych trójkątów. Ustalmy najpierw jakie są długości przyprostokątnych tego trójkąta. Z rysunku wynika, że \(a=8cm\) (bo krótsza przyprostokątna pokrywa się z krótszym bokiem prostokąta), natomiast \(b=15cm\) (bo dłuższa przyprostokątna to połowa długości całego prostokąta).

Znając długości przyprostokątnych możemy obliczyć długość przeciwprostokątnej, której długość potrzebujemy do obliczenia obwodu drugiej figury. Korzystając z Twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać, że:
$$8^2+15^2=c^2 \\
64+225=c^2 \\
c^2=289 \\
c=\sqrt{289} \quad\lor\quad c=-\sqrt{289} \\
c=17 \quad\lor\quad c=-17$$

Ujemny wynik oczywiście odrzucamy, zatem zostaje nam \(c=17cm\).

Krok 2. Obliczenie różnicy między dłuższą i krótszą przyprostokątną.
Jak spojrzymy się na rysunek to zauważymy, że na obwód drugiej figury składają się jeszcze takie małe fragmenty, które są różnicą między długością dłuższej i krótszej przyprostokątnej.
egzamin ósmoklasisty

Dłuższa przyprostokątna ma długość \(15cm\), krótsza ma długość \(8cm\), zatem każdy pojedynczy mały kawałeczek obwodu tej figury będzie miał długość:
$$15cm-8cm=7cm$$

Krok 3. Obliczenie obwodu figury.
Nasza figura składa się z czterech odcinków o długości przeciwprostokątnej (którą wyznaczyliśmy w 1. kroku) oraz czterech odcinków o długości będącej różnicą między przyprostokątnymi (którą wyznaczyliśmy w 2. kroku). W związku z tym:
$$Obw=4\cdot17cm+4\cdot7cm=68cm+28cm=96cm$$

Odpowiedź

\(Obw=96cm\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments