Proste, odcinki, kąty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Proste, odcinki, kąty - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Zamieszczona obok figura ma:

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 2. (1pkt) Zamieszczona na rysunku obok figura przedstawia znak drogowy. Figura ta:

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 3. (1pkt) Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?

Zadanie 4. (1pkt) W trójkącie \(ABC\) narysowano dwie wysokości: \(CD\) i \(AE\), jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy \(138°\).

egzamin ósmoklasistyJaką miarę ma kąt \(α\) zaznaczony na rysunku?

Zadanie 5. (2pkt) W trójkącie równoramiennym \(ABC\), w którym \(|AC|=|BC|\), poprowadzono dwie wysokości: \(AD\) i \(CE\). Na rysunku przedstawiono ten trójkąt i zaznaczono w nim niektóre kąty.

egzamin ósmoklasistyUzasadnij, że kąt \(\alpha\) ma miarę \(110°\).

Zadanie 6. (2pkt) Trzy proste przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt \(ABC\). Uzasadnij, że trójkąt \(ABC\) jest równoboczny.

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 7. (2pkt) Trzy proste przecinają się w punktach \(A\), \(B\) i \(C\) tak, jak pokazano na rysunku. Odcinki \(AC\) i \(BC\) są równej długości. Wykaż, że miara kąta \(α\) stanowi połowę miary kąta \(β\).

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 8. (1pkt) Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty oraz podano niektóre ich wymiary i miary kilku kątów.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Te trójkąty są równoramienne.
Te trójkąty są przystające.

Zadanie 9. (1pkt) Figura zacieniowana na rysunku jest równoległobokiem.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Suma miar kątów \(α\) i \(β\) wynosi \(180°\).
Kąt \(α\) ma miarę \(3\) razy mniejszą niż kąt \(β\).

Zadanie 10. (1pkt) W trójkącie stosunek miar kątów jest równy \(2:3:7\). Trójkąt o podanych własnościach jest:

4 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Maurycy Zych

szkoda że tak mało zadań :(( ale dzięki!

###

czy w zadaniu pierwszym, nie ma jeszcze symetrii po skosie?

anonim 7698

świetne zadania dziękuje za pomoc