Proste, odcinki, kąty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Proste, odcinki, kąty - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Zamieszczona obok figura ma:
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 2. (1pkt) Zamieszczona na rysunku obok figura przedstawia znak drogowy. Figura ta:
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 3. (1pkt) Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?

Zadanie 4. (1pkt) W trójkącie \(ABC\) narysowano dwie wysokości: \(CD\) i \(AE\), jak na rysunku. Kąt rozwarty pomiędzy tymi wysokościami jest równy \(138°\).
egzamin ósmoklasisty

Jaką miarę ma kąt \(α\) zaznaczony na rysunku?

Zadanie 5. (2pkt) W trójkącie równoramiennym \(ABC\), w którym \(|AC|=|BC|\), poprowadzono dwie wysokości: \(AD\) i \(CE\). Na rysunku przedstawiono ten trójkąt i zaznaczono w nim niektóre kąty.
egzamin ósmoklasisty

Uzasadnij, że kąt \(\alpha\) ma miarę \(110°\).

Zadanie 6. (2pkt) Trzy proste przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt \(ABC\). Uzasadnij, że trójkąt \(ABC\) jest równoboczny.
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 7. (2pkt) Trzy proste przecinają się w punktach \(A\), \(B\) i \(C\) tak, jak pokazano na rysunku. Odcinki \(AC\) i \(BC\) są równej długości. Wykaż, że miara kąta \(α\) stanowi połowę miary kąta \(β\).
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 8. (1pkt) Na rysunku przedstawiono dwa trójkąty oraz podano niektóre ich wymiary i miary kilku kątów.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Te trójkąty są równoramienne.

P

F

Te trójkąty są przystające.

P

F

Zadanie 9. (1pkt) Figura zacieniowana na rysunku jest równoległobokiem.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Suma miar kątów \(α\) i \(β\) wynosi \(180°\).

P

F

Kąt \(α\) ma miarę \(3\) razy mniejszą niż kąt \(β\).

P

F

Zadanie 10. (1pkt) W trójkącie stosunek miar kątów jest równy \(2:3:7\). Trójkąt o podanych własnościach jest:

7 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Maurycy Zych

szkoda że tak mało zadań :(( ale dzięki!

###

czy w zadaniu pierwszym, nie ma jeszcze symetrii po skosie?

Anonim
Reply to  SzaloneLiczby

a jest jakaś figura posiadająca oś symetri po skosie ?

anonim 7698

świetne zadania dziękuje za pomoc

Mirka

świetne :)