Proste, odcinki, kąty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Proste, odcinki, kąty - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Zamieszczona obok figura ma:

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 2. (1pkt) Zamieszczona na rysunku obok figura przedstawia znak drogowy. Figura ta:

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 3. (1pkt) Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?

Zadanie 4. (2pkt) Trzy proste przecinające się w sposób przedstawiony na rysunku tworzą trójkąt \(ABC\). Uzasadnij, że trójkąt \(ABC\) jest równoboczny.

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 5. (1pkt) Proste \(m\) i \(n\) są styczne do okręgu i przecinają się pod kątem \(30°\).

egzamin ósmoklasistyMiara kąta \(α\) jest równa:

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Maurycy Zych

szkoda że tak mało zadań :(( ale dzięki!

###

czy w zadaniu pierwszym, nie ma jeszcze symetrii po skosie?

ktoś

Skąd wiadomo, że w zad. 5 występują 2 kąty 90*?