Proste o równaniach y=(m-2)x oraz y=3/4x+7 są prostopadłe. Wtedy

Proste o równaniach \(y=(m-2)x\) oraz \(y=\frac{3}{4}x+7\) są prostopadłe. Wtedy:

Rozwiązanie

Dwie proste są względem siebie prostopadłe, gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy \(-1\). Pierwsza prosta ma współczynnik \(a=m-2\), natomiast druga ma \(a=\frac{3}{4}\). W związku z tym musimy rozwiązać następujące równanie:

$$(m-2)\cdot\frac{3}{4}=-1 \\
\frac{3}{4}m-\frac{3}{2}=-1 \\
\frac{3}{4}m=\frac{1}{2} \quad\bigg/\cdot\frac{4}{3} \\
m=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments