Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m-1)x-3 są równoległe, gdy

Proste o równaniach \(y=(m+2)x+3\) oraz \(y=(2m-1)x-3\) są równoległe, gdy:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie równoległe, to muszą mieć jednakowy współczynnik kierunkowy \(a\). W naszym przypadku pierwsza prosta ma współczynnik \(a=(m+2)\) natomiast druga prosta ma \(a=2m-1\). W związku z tym, że te współczynniki muszą być sobie równe to:
$$m+2=2m-1 \\
-m=-3 \\
m=3$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments