Proste o równaniach y=(3m-4)x+2 oraz y=(12-m)x+3m są równoległe, gdy

Proste o równaniach \(y=(3m-4)x+2\) oraz \(y=(12-m)x+3m\) są równoległe, gdy:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie równoległe to muszą mieć jednakowy współczynnik kierunkowy \(a\), czyli liczbę stojącą przed iksem. W związku z tym:
$$3m-4=12-m \\
4m=16 \\
m=4$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments