Proste o równaniach y=(2m+2)x-2019 oraz y=(3m-3)x+2019 są równoległe, gdy

Proste o równaniach \(y=(2m+2)x−2019\) oraz \(y=(3m−3)x+2019\) są równoległe, gdy:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie równoległe to muszą mieć jednakowy współczynnik kierunkowy \(a\). Pierwsza prosta ma ten współczynnik \(a\) równy \(2m+2\), natomiast druga prosta ma ten współczynnik równy \(3m-3\). W związku z tym musimy rozwiązać następujące równanie:
$$2m+2=3m-3 \\
m=5$$

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments