Proste o równaniach y=2/3x-3 oraz y=(2m-1)x+1 są prostopadłe, gdy

Proste o równaniach \(y=\frac{2}{3}x-3\) oraz \(y=(2m-1)x+1\) są prostopadłe, gdy:

Rozwiązanie

Aby dwie proste były względem siebie prostopadłe, iloczyn ich współczynników kierunkowych \(a\) musi być równy \(-1\). Pierwsza prosta ma współczynnik \(a=\frac{2}{3}\), a druga ma \(a=2m-1\), zatem:
$$\frac{2}{3}\cdot(2m-1)=-1 \\
\frac{4}{3}m-\frac{2}{3}=-1 \\
\frac{4}{3}m=-\frac{1}{3} \quad\bigg/\cdot\frac{3}{4} \\
m=-\frac{3}{12} \\
m=-\frac{1}{4}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments