Prosta o równaniu y=-2x+(3m+3) przecina w układzie współrzędnych oś Oy w punkcie (0,2). Wtedy

Prosta o równaniu \(y=-2x+(3m+3)\) przecina w układzie współrzędnych oś \(Oy\) w punkcie \((0,2)\). Wtedy:

\(m=-\frac{2}{3}\)
\(m=-\frac{1}{3}\)
\(m=\frac{1}{3}\)
\(m=\frac{5}{3}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wyznaczenie współczynnika \(b\) na podstawie danych.

Jeśli prosta przecina oś \(Oy\) w punkcie \((0,2)\) to my z własności funkcji już wiemy, że \(b=2\).

Krok 2. Obliczenie wartości parametru \(m\).

Współczynnik \(b\) w tym zadaniu został opisany jako \(3m+3\). Skoro wiemy, że wartość tego współczynnika powinna być równa \(2\), to znaczy że:
$$3m+3=2 \\
3m=-1 \\
m=-\frac{1}{3}$$

Odpowiedź:

B. \(m=-\frac{1}{3}\)

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Krzysztof

Dziękuję!

NATALIA

A nie można by wstawić za y=2 i x=0 bo wtedy też wyjdzie dobry wynik. Czy mój sposób jest poprawny ?