Promień okręgu o równaniu (x-1)^2+y^2=16 jest równy

Promień okręgu o równaniu \((x-1)^2+y^2=16\) jest równy:

\(1\)
\(2\)
\(3\)
\(4\)
Rozwiązanie:

Równanie okręgu o środku w punkcie \(S=(a;b)\) oraz promieniu \(r\) możemy zapisać jako:
$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

Przyrównując ten wzór do równania z treści zadania widzimy wyraźnie, że:
$$r^2=16 \\
r=4$$

Tak na marginesie, to możemy także określić środek tego okręgu, wystarczy że dostosujemy równanie z treści zadania do wzoru z tablic:
$$(x-1)^2+y^2=16 \\
(x-1)^2+(y-0)^2=16$$
Współrzędne środka okręgu to \(S=(1;0)\).

Odpowiedź:

D. \(4\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments