Procenty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Procenty - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 2. (1pkt) 1. Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

egzamin ósmoklasistyIle procent uczniów głosowało na Adama?

Zadanie 3. (1pkt) Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.

egzamin ósmoklasistyJaka część uczniów głosowała na Agatę?

Zadanie 4. (1pkt) Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy ilustrujący na diagramie kołowym procent uczniów lubiących wypoczywać w górach.

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 5. (1pkt) Przez \(3\) godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

egzamin ósmoklasistyIle procent liczby wszystkich pojazdów, które przejechały przez most między 7:00 a 10:00, stanowi liczba samochodów osobowych?

Zadanie 6. (2pkt) Śniadanie Michała:

\(200g\) bułki paryskiej

\(30g\) masła śmietankowego

\(50g\) sera edamskiego tłustego

\(40g\) szynki wieprzowej gotowanej

egzamin ósmoklasistyOblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki.

Zadanie 7. (1pkt) Do zespołu szkół, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszcza \(900\) uczniów. Chłopcy stanowią \(40\%\) uczniów zespołu. \(30\%\) uczniów zespołu uczy się w gimnazjum, natomiast \(40\%\) uczniów gimnazjum to dziewczęta. Ilu uczniów uczęszcza do gimnazjum?

Zadanie 8. (1pkt) Do zespołu szkół, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszcza \(900\) uczniów. Chłopcy stanowią \(40\%\) uczniów zespołu. \(30\%\) uczniów zespołu uczy się w gimnazjum, natomiast \(40\%\) uczniów gimnazjum to dziewczęta. Ile procent uczniów zespołu szkół stanowią chłopcy uczęszczający do gimnazjum?

Zadanie 9. (1pkt) Cena płyty kompaktowej po \(30\%\) obniżce wynosi \(49zł\). Cena tej płyty przed obniżką była równa:

Zadanie 10. (1pkt) W turnieju szachowym wzięło udział \(48\) uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji \(3:8:5\). Jaki procent uczestników turnieju stanowili drugoklasiści?

Zadanie 11. (1pkt) Cena brutto = cena netto + podatek VAT.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zadanie 12. (1pkt) Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat. Cena okularów bez promocji wynosi \(240zł\). Ile zapłaci za te okulary klient, który ma \(35\) lat?

Zadanie 13. (1pkt) Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat. Okulary bez promocji kosztują \(450zł\), a klient zgodnie z obowiązującą promocją może je kupić za \(288zł\). Ile lat ma ten klient?

Zadanie 14. (1pkt) W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał \(5000zł\). Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o \(30\%\) mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o \(40\%\) mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zadanie 15. (1pkt) W tabeli podano, w jaki sposób zmienia się cena biletu na prom w ciągu całego roku.

egzamin ósmoklasistyBilet na prom w sezonie letnim jest droższy od biletu w sezonie zimowym o:

Zadanie 16. (1pkt) Cenę roweru obniżono o \(8\%\). Klient kupił rower po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o \(120zł\) mniej, niż zapłaciłby przed obniżką. Przed obniżką ten rower kosztował:

Zadanie 17. (1pkt) W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o \(60\) chłopców więcej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili \(65\%\) liczby osób piszących egzamin. Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu?

Zadanie 18. (1pkt) W czytelni ustawiono \(20\) stolików dwuosobowych i \(10\) stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie \(10\%\) stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych. Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o:

Zadanie 19. (4pkt) Uzupełnij rachunek wystawiony przez firmę budowlaną, wpisując w wykropkowanych miejscach obliczone wartości.

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 20. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).

egzamin ósmoklasistyJaką powierzchnię ma Australia?

Zadanie 21. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).

egzamin ósmoklasistyPowierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o:

Dodaj komentarz