Procenty – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Procenty - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Z okazji Światowego Dnia Książki uczniowie klasy VII zorganizowali quiz wiedzy o postaciach literackich. Quiz można było zakończyć na jednym z poziomów, które zaliczało się kolejno od I do VI. Na diagramie przedstawiono, ile procent uczniów zakończyło quiz na danym poziomie. Na poziomach niższych niż Asia quiz zakończyło dokładnie \(32\%\) uczniów biorących w nim udział.
egzamin ósmoklasisty

Ile procent uczniów zakończyło ten quiz na poziomach wyższych niż Asia?

Zadanie 2. (1pkt) Przez \(3\) godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.
egzamin ósmoklasisty

Ile procent liczby wszystkich pojazdów, które przejechały przez most między 7:00 a 10:00, stanowi liczba samochodów osobowych?

Zadanie 3. (1pkt) Diagram kołowy przedstawia wyniki wyborów do samorządu szkolnego.
egzamin ósmoklasisty

Jaka część uczniów głosowała na Agatę?

Zadanie 4. (1pkt) Wśród gimnazjalistów przeprowadzono ankietę na temat ich zainteresowań. Każdy uczeń podał tylko jeden rodzaj zainteresowań. Ile procent wszystkich uczniów interesuje się pływaniem?
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 5. (2pkt) Śniadanie Michała:
\(200g\) bułki paryskiej
\(30g\) masła śmietankowego
\(50g\) sera edamskiego tłustego
\(40g\) szynki wieprzowej gotowanej
egzamin ósmoklasisty

Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki.

Zadanie 6. (1pkt) Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, w której uczniowie pewnej szkoły odpowiadali na pytanie „Jakie jest twoje ulubione zwierzę domowe?”. Każdy ankietowany uczeń podawał tylko jedno zwierzę. Chomik był ulubieńcem \(16\) uczniów.
egzamin ósmoklasisty

Które z podanych zdań jest fałszywe? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 7. (1pkt) Do zespołu szkół, który składa się ze szkoły podstawowej i gimnazjum, uczęszcza \(900\) uczniów. Chłopcy stanowią \(40\%\) uczniów zespołu. \(30\%\) uczniów zespołu uczy się w gimnazjum, natomiast \(40\%\) uczniów gimnazjum to dziewczęta. Ile procent uczniów zespołu szkół stanowią chłopcy uczęszczający do gimnazjum?

Zadanie 8. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

\(120\%\) liczby \(180\) to tyle samo, co \(180\%\) liczby \(120\).

P

F

\(20\%\) liczby \(36\) to tyle samo, co \(40\%\) liczby \(18\).

P

F

Zadanie 9. (1pkt) Cena płyty kompaktowej po \(30\%\) obniżce wynosi \(49zł\). Cena tej płyty przed obniżką była równa:

Zadanie 10. (1pkt) Promocja w zakładzie optycznym jest związana z wiekiem klienta i polega na tym, że klient otrzymuje tyle procent zniżki, ile ma lat. Okulary bez promocji kosztują \(450zł\), a klient zgodnie z obowiązującą promocją może je kupić za \(288zł\). Ile lat ma ten klient?

Zadanie 11. (1pkt) Cenę laptopa obniżono najpierw o \(15\%\), a później o \(150zł\). Po obu obniżkach laptop kosztuje \(2400zł\).

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.

Przed tymi dwoma obniżkami laptop kosztował \(3000zł\).

P

F

Po obu obniżkach cena laptopa stanowi \(85\%\) ceny początkowej.

P

F

Zadanie 12. (1pkt) Cenę roweru obniżono o \(8\%\). Klient kupił rower po obniżonej cenie i dzięki temu zapłacił o \(120zł\) mniej, niż zapłaciłby przed obniżką. Przed obniżką ten rower kosztował:

Zadanie 13. (1pkt) W grudniu, w trzech sklepach sportowych: Alfa, Beta i Gamma, sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew. Poniżej przedstawiono oferty tych sklepów.
egzamin ósmoklasisty

Po obniżce cena łyżew figurowych była:

Zadanie 14. (1pkt) W tabeli podano, w jaki sposób zmienia się cena biletu na prom w ciągu całego roku.
egzamin ósmoklasisty

Bilet na prom w sezonie letnim jest droższy od biletu w sezonie zimowym o:

Zadanie 15. (1pkt) Czekolada o masie \(20 dag\) przed promocją kosztowała \(9,60 zł\). Producent czekolady przygotował dwie promocje.
egzamin ósmoklasisty

Czy dla klienta kupującego \(120 dag\) czekolady bardziej opłacalna jest promocja II niż I?

Wybierz odpowiedź Tak albo Nie i jej uzasadnienie spośród 1., 2. albo 3.

A. Tak
B. Nie
ponieważ
1
2
3
w promocji I masa czekolady wzrośnie o \(4 dag\), natomiast w promocji II masa się nie zmieni.
w promocji II \(1 dag\) czekolady kosztuje mniej niż w promocji I.
w promocji II trzeba kupić \(6\) czekolad, natomiast w promocji I - tylko \(5\).

Zadanie 16. (1pkt) W konkursie przyznano nagrody pieniężne. Zdobywca pierwszego miejsca otrzymał \(5000zł\). Nagroda za zdobycie drugiego miejsca była o \(30\%\) mniejsza niż nagroda za zajęcie pierwszego miejsca. Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o \(40\%\) mniejsza niż nagroda za zajęcie drugiego miejsca.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Uczestnik konkursu, który zdobył trzecie miejsce, otrzymał \(1400zł\).

P

F

Nagroda za zdobycie trzeciego miejsca była o \(70\%\) mniejsza od nagrody za zajęcie pierwszego miejsca.

P

F

Zadanie 17. (1pkt) Maja grała z przyjaciółmi w ekonomiczną grę strategiczną. W trakcie tej gry zainwestowała w zakup nieruchomości \(56\) tys. gambitów – wirtualnych monet. Po upływie \(30\) minut odsprzedała tę nieruchomość za \(280\) tys. gambitów.

Wartość nieruchomości od momentu jej zakupienia do momentu sprzedaży:

Zadanie 18. (1pkt) W pewnej klasie przeprowadzono ankietę na temat liczby rodzeństwa uczniów tej klasy. Okazało się, że \(44\%\) liczby uczniów ma siostrę, \(72\%\) - brata, a \(4\) uczniów ma i siostrę, i brata. Każdy uczeń tej klasy ma rodzeństwo. Ilu uczniów brało udział w ankiecie?

Zadanie 19. (1pkt) W każdej z dwóch torebek znajdują się \(32\) cukierki: \(17\) pomarańczowych, \(10\) jabłkowych i \(5\) truskawkowych.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Do pierwszej torebki należy dołożyć \(\bbox[5px,border:1px solid]{A}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{B}\) cukierki truskawkowe, aby wszystkie znajdujące się w niej cukierki truskawkowe stanowiły \(25\%\) wszystkich cukierków w tej torebce.

Liczba cukierków pomarańczowych, które należy wyjąć z drugiej torebki, aby wśród pozostałych w niej cukierków było \(40\%\) pomarańczowych, jest \(\bbox[5px,border:1px solid]{C}\bigg/\bbox[5px,border:1px solid]{D}\).

Zadanie 20. (1pkt) W czytelni ustawiono \(20\) stolików dwuosobowych i \(10\) stolików czteroosobowych. Po pewnym czasie \(10\%\) stolików dwuosobowych zastąpiono tą samą liczbą stolików czteroosobowych. Liczba stolików czteroosobowych zwiększyła się o:

Zadanie 21. (1pkt) W pewnej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło o \(60\) chłopców więcej niż dziewcząt. Chłopcy stanowili \(65\%\) liczby osób piszących egzamin. Ile dziewcząt przystąpiło do tego egzaminu?

Zadanie 22. (3pkt) Pani Maria w 2015 roku łącznie zarobiła \(43 740 zł\). W każdym miesiącu od stycznia do września włącznie otrzymywała pensję tej samej wysokości. W październiku otrzymała podwyżkę, po której miesięcznie zarabiała \(3780 zł\). Oblicz, o ile procent wzrosła miesięczna pensja pani Marii po podwyżce. Zapisz obliczenia.

Zadanie 23. (2pkt) Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki – przegraną, a jaki – remisem.
egzamin ósmoklasisty

W ciągu całego sezonu drużyna wygrała \(10\) meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała?

Zadanie 24. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).
egzamin ósmoklasisty

Powierzchnia Antarktydy jest większa od powierzchni Europy o:

Zadanie 25. (2pkt) We wtorek w kwiaciarni obowiązywały ceny zapisane poniżej.
egzamin ósmoklasisty

Za dodatki użyte do wykonania bukietu dolicza się \(20\%\) wartości kwiatów, z których wykonano ten bukiet. Ile zapłaci tego dnia klient za bukiet złożony z \(3\) tulipanów, \(2\) róż i \(5\) goździków? Zapisz obliczenia.

Zadanie 26. (4pkt) W pojemniku znajdują się niebieskie, czarne i zielone piłeczki. Czarnych piłeczek jest o \(20\%\) mniej niż niebieskich, a niebieskich – o \(6\) mniej niż zielonych. Niebieskich i zielonych piłeczek jest łącznie o \(48\) więcej niż czarnych. Ile jest wszystkich piłeczek w tym pojemniku?

Zadanie 27. (3pkt) W wyborach na przewodniczącego klasy kandydowało troje uczniów: Jacek, Helena i Grzegorz. Każdy uczeń tej klasy oddał jeden ważny głos. Jacek otrzymał \(9\) głosów, co stanowiło \(36\%\) wszystkich głosów. Helena otrzymała o \(6\) głosów więcej niż Grzegorz. Oblicz, ile głosów otrzymała Helena, a ile - Grzegorz. Zapisz obliczenia.

Zadanie 28. (1pkt) Dorota sporządziła z cukru i wody syrop do deseru. Stosunek masy cukru do masy wody w tym syropie jest równy \(5:3\). Ile procent masy tego syropu stanowi masa cukru?

Zadanie 29. (1pkt) W turnieju szachowym wzięło udział \(48\) uczniów pewnego gimnazjum. Liczby uczestników turnieju z klas pierwszych, drugich i trzecich są do siebie w proporcji \(3:8:5\). Jaki procent uczestników turnieju stanowili drugoklasiści?

Zadanie 30. (1pkt) Cena brutto = cena netto + podatek VAT.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Jeżeli cena netto \(1kg\) jabłek jest równa \(2,50zł\), a cena brutto jest równa \(2,70zł\), to podatek VAT wynosi \(8\%\) od ceny netto.

P

F

Jeżeli cena netto podręcznika do matematyki jest równa \(22zł\), to cena tej książki z \(5\%\) podatkiem VAT wynosi \(24,10zł\).

P

F

Zadanie 31. (4pkt) Uzupełnij rachunek wystawiony przez firmę budowlaną, wpisując w wykropkowanych miejscach obliczone wartości.
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 32. (1pkt) Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy ilustrujący na diagramie kołowym procent uczniów lubiących wypoczywać w górach.
egzamin ósmoklasisty

46 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Podaj swój nick lub imię*

Przydatne

Jeff

bardzo przydatne

kpoper

mega przydatne dziękuję :) dzięki temu mam lepsze oceny w szkole dziękiiii

KamilusZsp1

Właśnie mamy e-lekcje i dostaliśmy link do tej stronki ;-)

OZI
Reply to  KamilusZsp1

My też mamy e-lekcje i link do tej strony. :)

Bąbel

Miałam tylko jedno zadanie źle

OZI

Przydatne.

anonim_op

Mega stronka! Przydatna do powtórki przed egzaminem. Pozdrawiam!!

Anonim

Dobra powtórka przed egzaminem:)

Kacper Czapla

Git, bardzo pomogło

myszojeleń

Dzięki, bardzo przydatne:)

pszemek

Świetna strona, bardzo pomaga przed egzaminami

jojo

Egzamin już jutro, powodzenia ósmoklasiści!

Walt White

Wykorzystuję wasze zbiory na korepetycjach, są bardzo przydatne, dzięki;)

Uczeń

Najłatwiejszy i najprzyjemniejszy dział <3

m

Świetna stronka, super że każde zadanie jest wytłumaczone !

zadowolony/a

<3 PRZYDATNE <3

Last edited 3 lat temu by zadowolony/a
!!!

Przydatne

xx...

Mam pytanie: jeżeli mamy wpłacić np 3000 zł na lokatę oprocentowaną powiedzmy 4% to jak mamy obliczy całkowitą kwotę na koncie po roku, jeżeli jest podatek od odsetek ?

Krucha
Reply to  SzaloneLiczby

Aha, zysk to odsetki

Kuxii

Świetna strona do uczenia się na egzamin : D

Anonim

Bardzo dziękuję, świetnie, że są wyjaśnienia i dużo zadań, bez reklam ani microtranzakcji. (przynajmniej ich nie zauważyłam)

jd

dobre na powtórzenie

Anonim

bardzo pomocna stronka, dzięki niej zrozumiałem więcej w godzinę niż przez kilka lat w szkole :)

Ola

Zadanie 21. Skąd my wiemy, że 30% to 60 uczniów? W treści zadania pisze, że CHŁOPCÓW było o 60 więcej niż dziewcząt. Nigdzie nie ma info ile było wszystkich uczniów

Ola
Reply to  SzaloneLiczby

Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Viktor i Pani Sandra

Wow! Naprawdę użyteczne i super! COOOOOL :DD

Hydroneon11

pierwsza strona ever by miała wyjaśnienie. nice

essa

pomaga przed egzaminem :D

Koperkowy GIANT

naprawdę dobry test pozytywnie go oceniam

Misiek

bardzo przydatne

Gabi2007

Dzięki tej stronie coś nie coś potrafię

Gabrielaa

Bardzo ale to bardzo przydatna strona, z całego serca polecam. Razem z nią przygotowuje się na egzamin i dzięki niej zrozumiałam wiele zadań, których dotychczas nie potrafiłam zrobić.

Waldemar biały 1983

bardzo przydatne.

Grzesiu

Dobre ćwiczenia do egzaminu :)

Lolcia

Wszystko dobrze xD

Majdżel

najlepsze na przygotowania się

bóg zadań

dobrze zrobione

Krucha

Bardzo dziękuję za jasne wyjaśnienia . Tak po kolei , bez przeskakiwania rzeczy oczywistych. Pozdrawiam Pana serdecznie.

zuzia

duży plus, że jest od razu wyjaśnienie (w uczeniu strasznie pomaga) :)

OLI

fajne i przydatne

kinga

Bardzo przydatne :)

55

Bardzo fajne zadania :)