Procenty – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Podstawowe informacje o procentach
  • Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
  • Obliczanie procentu z liczby
  • Liczba o x% większa lub mniejsza
  • Liczby stanowiące x% pewnej liczby
  • Podwójna obniżka/podwyżka ceny
  • Zadania podatkowe
  • Kapitalizacja odsetek


Zbiór zadań do tej części kursu:

Procenty – zadania maturalne

Dodaj komentarz