Potęgi – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Potęgi - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Średnia odległość Marsa od Słońca wynosi \(2,28\cdot10^{8}km\). Odległość ta zapisana bez użycia potęgi jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Liczba \(\frac{3^2+3^2+3^2}{3^3}\) jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Dane są liczby:

\(a=(-2)^{12} \\

b=(-2)^{11} \\

c=(-2)^{10}\)Liczby te uporządkowane od najmniejszej do największej to:

Zadanie 4. (1pkt) Dane są liczby: \(3, 3^4, 3^{12}\). Iloczyn tych liczb jest równy:

Zadanie 5. (1pkt) Poniżej podano kilka kolejnych potęg liczby \(7\).

$$7^1=7 \\

7^2=49 \\

7^3=343 \\

7^4=2401 \\

7^5=16\;807 \\

7^6=117\;649 \\

7^7=823\;543 \\

7^8=5\;764\;801 \\

7^9=40\;353\;607 \\

...$$Cyfrą jedności liczby \(7^{190}\) jest:

Zadanie 6. (1pkt) Dane są liczby:

I. \(25^{41}\)

II. \(125^{41}\)

III. \(2^{862}\)

IV. \(5^{431}\)

Która z tych liczb jest największa?

Zadanie 7. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczba \(7^{16}\) jest \(7\) razy większa od liczby \(7^{15}\)
\((-1)^{12}+(-1)^{13}+(-1)^{14}+(-1)^{15}+(-1)^{16}=0\)

Zadanie 8. (1pkt) Dane są dwie liczby: \(a=8^5\), \(b=4^5\).

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Iloczyn \(a\cdot b\) jest równy \(32^{10}\)
Iloraz \(\frac{a}{b}\) jest równy \(2^5\)

Zadanie 9. (1pkt) \(1\) mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu \(6\cdot10^{23}\) (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów. Ile cząsteczek wody zawartych jest w \(0,25\) mola wody?

Zadanie 10. (1pkt) W różnych publikacjach jako jednostka energii pojawia się czasem toe. \(1\) toe odpowiada energii, jaką uzyskuje się z \(1\) tony ropy naftowej i równa się \(41\;868 MJ\) (\(1MJ=1\;000\;000J\)). Ilu dżulom równa się \(1\) toe?

12 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
placek ziemniaczany

nie można zaznaczyć ;(

IamNotKidding

w zadaniu 5 w wytłumaczeniu i w odpowiedzi jest błąd

Flux
Reply to  IamNotKidding

Wszystko jest dobrze. Dla pewności sprawdziłem w napisanym przeze mnie prostym programie i też wychodzi, że cyfrą jedności 7 do potęgi 190 jest 9.

animeeeegirllll

w sumie to się przydaje

Kiszona Kapusta

Fajne zadanka, szkoda tylko, że nie ma miejsca na swoje zapiski – byłoby to duże ułatwienie przy rozwiązywaniu.

Domik

Od czego masz kartkę xD

M S kl.8 Woł.

Bardzo fajne zadania. Ja polecam

roszpunka_9

Wspaniałe zadania! Dziękuję za pomoc :)

wildberry

Naprawdę dziękuję za te zadania, dobrze się uczę, ale mam pewne braki, gdyby nie ta strona, mogłabym stracić kilka punktów na egzaminie