Potęga (y/x)^5 (gdzie x i y są różne od zera) jest równa

Potęga \(\left(\frac{y}{x}\right)^5\) (gdzie \(x\) i \(y\) są różne od zera) jest równa:

\(-5\cdot\frac{x}{y}\)
\(\left(\frac{x}{y}\right)^{-5}\)
\(\frac{y^5}{x}\)
\(-\left(\frac{x}{y}\right)^{5}\)
Rozwiązanie:

Jedyną prawidłową zależnością jest ta, która znalazła się w drugiej odpowiedzi, bowiem podnoszenie liczby do potęgi ujemnej jest związane z potęgowaniem liczby odwrotnej. Tak też będzie i w tym przypadku:
$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-5}=\left(\frac{y}{x}\right)^{5}$$

Odpowiedź:

B. \(\left(\frac{x}{y}\right)^{-5}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments