Poniższy diagram przedstawia procentowy udział źródeł energii (…) Na diagramie kołowym zaznaczono kąt AOB

Poniższy diagram przedstawia procentowy udział źródeł energii zużywanej rocznie w USA.

egzamin ósmoklasistyNa diagramie kołowym zaznaczono kąt \(AOB\). Ile stopni ma kąt \(AOB\)?

Rozwiązanie

Zgodnie z zasadami tworzenia diagramów kołowych, kąt \(AOB\) musi stanowić \(6\%\) miary kąta pełnego \(360°\). Będzie to zatem kąt:
$$0,06\cdot360°=21,6°$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments