Poniższa tabela zawiera ceny paliw. Montaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje 2208zł

Poniższa tabela zawiera ceny paliw:

egzamin ósmoklasistyMontaż instalacji gazowej w samochodzie kosztuje \(2208zł\). Samochód spala średnio \(7\) litrów benzyny lub \(8\) litrów gazu na każde \(100km\) drogi. Oblicz, po ilu miesiącach zwrócą się koszty instalacji, jeśli w ciągu miesiąca samochód przejeżdża średnio \(2000km\).

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miesięcznych kosztów dla auta na benzynę.
Samochód spala \(7\) litrów benzyny na \(100km\). My mamy przejeżdżać \(2000km\) (czyli \(20\) razy więcej), więc spalimy \(7l\cdot20=140l\).
Jeżeli cena benzyny jest równa \(3,80zł/l\) to za benzynę zapłacimy:
$$140l\cdot3,80zł/l=532zł$$

Krok 2. Obliczenie miesięcznych kosztów dla auta na gaz.
Samochód spala \(8\) litrów gazu na \(100km\). My mamy przejeżdżać \(2000km\) (czyli \(20\) razy więcej), więc spalimy \(8l\cdot20=160l\).
$$160l\cdot1,60zł/l=256zł$$

Krok 3. Obliczenie miesięcznej oszczędności.
Miesięcznie zaoszczędzimy na gazie:
$$532zł-256zł=276zł$$

Krok 4. Obliczenie czasu zwrotu instalacji gazowej.
Jeżeli montaż instalacji gazowej kosztuje \(2208zł\), a my miesięcznie jesteśmy w stanie zaoszczędzić \(276zł\), to instalacja zwróci się po okresie:
$$2208zł:276zł=8\text{ (miesięcy)}$$

Odpowiedź

Koszty instalacji zwrócą się po \(8\) miesiącach.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments