Poniżej przedstawiono wykres funkcji f. Zbiorem wartości funkcji f jest

Poniżej przedstawiono wykres funkcji \(f\). Zbiorem wartości funkcji \(f\) jest:

poniżej przedstawiono wykres funkcji f

\(\langle-2;5\rangle\)
\(\langle-4;8\rangle\)
\(\langle-1;4\rangle\)
\(\langle5;8\rangle\)
Rozwiązanie:

Musimy sprawdzić współrzędną \(y\) dla dwóch punktów: najniżej i najwyżej położonego. Współrzędna \(y\) najniżej położonego punktu jest równa \(-2\), a najwyżej położonego punktu jest równa \(5\). W związku z tym zbiorem wartości jest przedział \(\langle-2;5\rangle\).

Odpowiedź:

A. \(\langle-2;5\rangle\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments