Pole rombu o obwodzie 20 i kącie rozwartym 120 stopni jest równe

Pole rombu o obwodzie \(20\) i kącie rozwartym \(120°\) jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie długości boku rombu.
Romb ma cztery boki o jednakowej długości, zatem skoro jego obwód jest równy \(20\), to:
$$a=20:4 \\
a=5$$

Krok 2. Obliczenie wartości \(sin120°\).
W zadaniu będziemy chcieli skorzystać ze wzoru:
$$P=a^2\cdot sin\alpha$$

Po podstawieniu znanych danych wyjdzie nam, że:
$$P=5^2\cdot sin120°$$

Musimy więc ustalić jaką wartość przyjmuje \(sin120°\), a tej niestety nie ma w tablicach trygonometrycznych. Aby wyznaczyć wartość kąta rozwartego musimy posłużyć się wzorami redukcyjnymi. Wynika z nich, że:
$$sin(90°+α)=cosα$$

Jeśli podstawimy \(α=30°\), to otrzymamy:
$$sin(90°+30°)=cos30° \\
sin120°=cos30°$$

Wyszło nam więc, że \(sin120°\) jest równy tyle samo co \(cos30°\). Z tablic odczytujemy, że \(cos30°=\frac{\sqrt{3}}{2}\), zatem \(sin120°=\frac{\sqrt{3}}{2}\).

Krok 3. Obliczenie pola rombu.
Wracając do obliczenia pola powierzchni rombu, możemy zapisać, że:
$$P=5^2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \\
P=25\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{25\sqrt{3}}{2}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments