Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa

Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe \(12\). Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa:

\(12\sqrt{2}\)
\(8\sqrt{2}\)
\(6\sqrt{2}\)
\(3\sqrt{2}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie długości krawędzi sześcianu.

Skoro w sześcianie mamy sześć ścian, a pole każdej z nich możemy zapisać jako \(a^2\), to znając pole powierzchni całkowitej możemy wyznaczyć długość krawędzi sześcianu:
$$6a^2=12 \\
a^2=2 \\
a=\sqrt{2}$$

Krok 2. Obliczenie sumy długości wszystkich krawędzi.

W sześcianie znajduje się \(12\) krawędzi, zatem:
$$12\cdot a=12\sqrt{2}$$

Odpowiedź:

A. \(12\sqrt{2}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments