Pod portretami polskich pisarzy w muzeum zapisano następujące daty urodzin i śmierci

Pod portretami polskich pisarzy w muzeum zapisano następujące daty urodzin i śmierci:

Adam Mickiewicz \(MDCCXCVIII - MDCCCLV\)

Cyprian Kamil Norwid \(MDCCCXXI - MDCCCLXXXIII\)

Jan Kasprowicz \(MDCCCLX - MCMXXVI\)

Stanisław Ignacy Witkiewicz \(MDCCCLXXXV - MCMXXXIX\)Który z pisarzy żył najkrócej?

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie dat urodzin i śmierci pisarzy.
Spróbujmy zapisać daty urodzin i śmierci polskich pisarzy za pomocą liczb arabskich:
Adam Mickiewicz: \(1798 - 1855\)
Cyprian Kamil Norwid: \(1821 - 1883\)
Jan Kasprowicz: \(1860 - 1926\)
Stanisław Ignacy Witkiewicz: \(1885 - 1939\)

Krok 2. Obliczenie długości życia każdego z pisarzy.
Znając daty urodzin i śmierci możemy obliczyć długość życia każdego z pisarzy:
Adam Mickiewicz: \(1855-1798=57\) lat
Cyprian Kamil Norwid: \(1883-1821=62\) lata
Jan Kasprowicz: \(1926-1860=66\) lat
Stanisław Ignacy Witkiewicz: \(1939-1885=54\) lata

To oznacza, że najkrócej żył Stanisław Ignacy Witkiewicz.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments