Pensja pana X jest o 50% wyższa od średniej krajowej

Pensja pana \(X\) jest o \(50\%\) wyższa od średniej krajowej, a pensja pana \(Y\) jest o \(40\%\) niższa od średniej krajowej.Dokończ zdania. Zaznacz odpowiedź spośród A-D oraz odpowiedź spośród E-H.1. Pensja pana \(X\) jest wyższa od pensji pana \(Y\):

A. o \(40\%\) pensji pana \(Y\).

B. o \(90\%\) pensji pana \(Y\).

C. o \(150\%\) pensji pana \(Y\).

D. o \(275\%\) pensji pana \(Y\).

2. Pensja pana \(Y\) jest niższa od pensji pana \(X\):

E. o \(60\%\) pensji pana \(X\).

F. o \(73\%\) pensji pana \(X\).

G. o \(90\%\) pensji pana \(X\).

H. o \(150\%\) pensji pana \(X\).

Rozwiązanie

Krok 1. Wprowadzenie oznaczeń do treści zadania.
Wprowadźmy do naszego zadania następujące oznaczenia:
\(s\) - średnia pensja krajowa
\(1,5s\) - średnia pensja Pana \(X\)
\(0,6s\) - średnia pensja Pana \(Y\)

Od razu możemy też zapisać, że Pan \(X\) zarabia o \(1,5s-0,6s=0,9s\) więcej niż Pan \(Y\).

Krok 2. Obliczenie procentowej różnicy wynagrodzenia.
Pensja pana \(X\) jest wyższa od pensji pana \(Y\) o:
$$\frac{0,9s}{0,6s}=1,5=150\%$$

Pensja pana \(Y\) jest mniejsza od pensji pana \(X\) o:
$$\frac{0,9s}{1,5s}=0,6=60\%$$

Odpowiedź

C oraz E

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments