Para liczb x=2 i y=1 jest rozwiązaniem układu równań x+ay=5 2x-y=3, gdy

Para liczb \(x=2\) i \(y=1\) jest rozwiązaniem układu równań \(\begin{cases}
x+ay=5 \\
2x-y=3
\end{cases}\), gdy:

\(a=-3\)
\(a=-2\)
\(a=2\)
\(a=3\)
Rozwiązanie:

W tym zadaniu wystarczy tak naprawdę tylko podstawić do pierwszego równania \(x=2\) oraz \(y=1\) i obliczyć w ten sposób parametr \(a\):
$$x+ay=5 \\
2+1a=5 \\
a=3$$

Odpowiedź:

D. \(a=3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments