Pan Piotr odczytał na nawigacji samochodowej, że na pokonanie trasy długości 38 km potrzebuje 40 minut

Pan Piotr odczytał na nawigacji samochodowej, że na pokonanie trasy długości \(38 km\) potrzebuje \(40\) minut. Jaką prędkość jazdy wyrażoną w \(\frac{km}{h}\) przyjęła nawigacja samochodowa w celu wyznaczenia czasu potrzebnego na pokonanie tej trasy? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

W zadaniu skorzystamy ze wzoru \(v=\frac{s}{t}\). Z treści zadania wynika, że \(s=38km\), natomiast \(t=\frac{2}{3}h\) (ponieważ \(40\) minut stanowi \(\frac{40}{60}=\frac{2}{3}\) godziny. To oznacza, że:
$$v=\frac{38km}{\frac{2}{3}h} \\
v=38km:\frac{2}{3}h \\
v=38km\cdot\frac{3}{2}h \\
v=57\frac{km}{h}$$

Odpowiedź

\(v=57\frac{km}{h}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments