Owoce zbóż nazywamy ziarniakami. Na rysunkach przedstawiono przekroje podłużne przez jajo kury

Owoce zbóż nazywamy ziarniakami. Na rysunkach przedstawiono przekroje podłużne przez jajo kury i ziarniak kukurydzy.

egzamin ósmoklasistyKtóry z rysunków: I, II, III czy IV przedstawia przekrój poprzeczny przez jajo kury wykonany w miejscu zaznaczonym linią \(P\)?

Rozwiązanie

Jedynym rysunkiem przedstawiającym przekrój poprzeczny jest ten zaznaczony na rysunku czwartym. Widać to zwłaszcza po tarczce zarodkowej, która znajduje się w górnej części żółtka.

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments