Okrąg o środku w punkcie O jest wpisany w trójkąt ABC. Wiadomo, że |AB|=|AC| i kąt BOC=100 stopni

Okrąg o środku w punkcie \(O\) jest wpisany w trójkąt \(ABC\). Wiadomo, że \(|AB|=|AC|\) i \(|\sphericalangle BOC|=100°\) (zobacz rysunek).

matura z matematykiMiara kąta \(BAC\) jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie miar kątów \(OBC\) oraz \(OCB\).
Spójrzmy na mały trójkąt COB. Jest to trójkąt równoramienny, zatem kąty przy podstawie BC będą mieć jednakową miarę. W tym trójkącie znamy już miarę jednego z kątów i jest to \(100°\), zatem na kąty \(OBC\) oraz \(OCB\) zostaje nam łącznie \(80°\). Skoro tak, to każdy z tych kątów ma po \(80°:2=40°\).

Krok 2. Obliczenie miary kąta \(BAC\).
Odcinki \(OB\) oraz \(OC\) są dwusiecznymi kątów \(ABC\) oraz \(ACB\). Skoro więc kąty \(OBC\) oraz \(OCB\) mają po \(40°\), to analogicznie kąty \(ABC\) oraz \(ACB\) mają po \(80°\). Suma kątów w trójkącie ABC musi być równa \(180°\), zatem:
$$|\sphericalangle BAC|=180°-80°-80°=20°$$

matura z matematyki

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments