Odczytywanie funkcji trygonometrycznych z tablic – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Odczytywanie wartości funkcji trygonometrycznych z tablic
  • Odczytywanie miar kątów z tablic trygonometrycznych
  • Obliczanie poszczególnych długości trójkąta prostokątnego


Zbiór zadań do tej części kursu:

Dodaj komentarz